Các biện pháp phòng ngừa dị ứng sữa
Không có cách nào chắc chắn để ngăn ngừa dị ứng thực phẩm, nhưng có thể ngăn chặn các dấu hiệu và triệu chứng bằng cách tránh thực phẩm gây ra chúng. Nếu biết bị dị ứng sữa, cách duy nhất để tránh phản ứng dị ứng là tránh các sản phẩm sữa. Biết những gì ăn và uống. Hãy chắc chắn để đọc nhãn thực phẩm một cách cẩn thận. Tìm casein, một dẫn xuất sữa, có thể được tìm thấy ở một số nơi bất ngờ, chẳng hạn như trong một số cá ngừ đóng hộp hoặc các loại thịt khác. Đặt câu hỏi về các thành phần khi đặt hàng tại các nhà hàng.