Xét nghiệm và chẩn đoán dị ứng penicillin
Bác sĩ muốn biết về phản ứng quá khứ với penicillin và có thể kiểm tra xác định hoặc loại trừ các vấn đề y tế khác. Trừ khi yêu cầu penicillin - hoặc bởi vì nó chỉ có hiệu quả kháng sinh cho tình trạng đe dọa tính mạng hoặc bởi vì đang bị dị ứng với kháng sinh khác và có ít lựa chọn điều trị - bác sĩ có thể kê toa thuốc kháng sinh khác.