Phòng ngừa dị ứng đồ biển
Nếu biết đang bị dị ứng với đồ biển, cách duy nhất để tránh một phản ứng dị ứng là tránh tất cả các động vật có vỏ hoặc các sản phẩm có thể chứa các động vật có vỏ. Ngay cả dấu vết của động vật có vỏ có thể gây ra một phản ứng nghiêm trọng ở một số người. Động vật có vỏ hiếm khi một thành phần thực phẩm ẩn, do đó, nó có thể được dễ dàng hơn để tránh so với một số gây dị ứng thực phẩm khác.