Điều trị dị ứng bụi bọ ve
Việc điều trị đầu tiên cho việc kiểm soát dị ứng là tránh bụi bọ ve càng nhiều càng tốt. Khi giảm thiểu tiếp xúc đến mạt bụi, sẽ có phản ứng dị ứng ít thường xuyên hơn hoặc ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó không thể hoàn toàn loại bỏ mạt bụi từ môi trường. Cũng có thể cần thuốc để kiểm soát triệu chứng.