Xét nghiệm và chẩn đoán dị ứng bụi bọ ve
Bác sĩ có thể nghi ngờ dị ứng bụi bọ ve dựa trên triệu chứng, một kiểm tra mũi và trả lời cho các câu hỏi của mình.