Nguy cơ và biến chứng dị ứng bụi bọ ve
Các yếu tố sau đây làm tăng nguy cơ phát triển dị ứng bụi bọ ve:
Nguyên nhân dị ứng bụi bọ ve
Bụi bọ ve ăn các tế bào da người đổ ra và thay vì nước uống chúng hấp thụ nước từ độ ẩm trong khí quyển. Nó phát triển mạnh ở nhiệt độ khoảng 210C và độ ẩm khoảng 70 phần trăm.