Biểu hiện xuất huyết mắt và khi nào nên đi gặp bác sĩ
Biểu hiện của bệnh xuất huyết dưới kết mạc là lòng trắng (củng mạc) có màu đỏ tươi, mắt chỉ bị hơi cộm, không thấy khó chịu, nhìn vẫn rõ.