Nguyên nhân vỡ mạch máu trong mắt và yếu tố nguy cơ
Nguyên nhân của bệnh xuất huyết subconjunctival thường không rõ. Tuy nhiên, những hành động sau đây có thể là đủ để gây ra một mạch máu nhỏ bị vỡ trong mắt: