Triệu chứng loạn thị
Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh loạn thị có thể bao gồm: