Phòng ngừa và khắc phục lão hóa viễn thị
Mặc dù không thể ngăn ngừa lão thị, có thể giúp bảo vệ đôi mắt và tầm nhìn. Đây là cách: