Các phương pháp điều trị lão hóa viễn thị
Mục tiêu của điều trị là để bù đắp cho sự bất lực của đôi mắt tập trung vào các đối tượng ở gần đó. Điều trị tùy chọn bao gồm ống kính đeo khắc phục, trải qua phẫu thuật khúc xạ hay nhận được cấy ghép ống kính.