Các xét nghiệm và chuẩn đoán lão hóa viễn thị
Nếu gặp vấn đề với tầm nhìn, lịch hẹn với bác sĩ mắt càng sớm càng tốt, ngay cả khi đã gần đây đã có một bài kiểm tra mắt. Mờ mắt có thể đề nghị cần một thay đổi đơn thuốc hoặc có vấn đề về mắt trầm trọng hơn mà có thể cần điều trị.