Triệu chứng của lão hóa viễn thị
Lão thị phát triển dần dần, qua nhiều năm. Trước tiên, có thể nhận thấy những dấu hiệu và triệu chứng: