Phòng chống bệnh đục thủy tinh thể
Không rõ ràng những gì gây đục thủy tinh thể, nhưng các bác sĩ nghĩ rằng có thể làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể nếu: