Khắc phục bệnh đục thủy tinh thể
Để đối phó với các triệu chứng của bệnh đục thủy tinh thể cho đến khi quyết định có phẫu thuật, cố gắng:
Điều trị đục thủy tinh thể
Hiệu quả điều trị đục thủy tinh thể chỉ khi được phẫu thuật.