Xét nghiệm và chuẩn đoán đục thủy tinh thể
Để xác định xem có đục thủy tinh thể, bác sĩ sẽ thực hiện kiểm tra mắt có thể bao gồm: