Tổng quan các phương pháp điều trị tăng nhãn áp
Phương pháp điều trị bệnh tăng nhãn áp, giảm áp lực nội nhãn bằng cách cải thiện dòng chảy dung dịch nước, giảm việc sản xuất dung dịch nước, hoặc cả hai. Bệnh tăng nhãn áp không thể hoàn toàn chữa khỏi, và thiệt hại do bệnh không thể đảo ngược, nhưng điều trị và kiểm tra thường xuyên có thể ngăn ngừa mất thị giác ở những người bị tăng nhãn áp sớm. Nếu thị giác mất mát đã xảy ra, điều trị có thể làm chậm hoặc ngăn chặn mất tầm nhìn xa hơn.
Cách sinh hoạt và khắc phục bệnh tăng nhãn áp
Nếu có nhãn áp cao hoặc bệnh tăng nhãn áp, hãy làm theo những lời khuyên này lối sống.