Xét nghiệm và chuẩn đoán tăng nhãn áp
Đây là một số trong những bài kiểm tra mà có thể thiết lập một chẩn đoán của bệnh tăng nhãn áp: