Biểu hiện vỡ xương mắt cá chân
Nếu có mắt cá chân bị hỏng hoặc chân bị hỏng, có thể gặp một số các dấu hiệu và triệu chứng sau đây: