Phương pháp điều trị vô mạch hoại tử
Mục tiêu điều trị hoại tử vô mạch là để ngăn chặn mất xương hơn nữa. Điều trị nhận được phụ thuộc vào số lượng thiệt hại xương đã có. Giai đoạn đầu của hoại tử vô mạch có thể được hưởng lợi từ điều trị bảo tồn hơn, trong khi giai đoạn sau này có thể cần phải phẫu thuật.