Xét nghiệm và chẩn đoán viêm xương tủy
Bác sĩ có thể yêu cầu sự kết hợp kiểm tra và thủ tục để chẩn đoán viêm xương tủy và để xác định vi khuẩn gây ra nhiễm trùng.