Triệu chứng viêm khớp vẩy nến
Cả hai bệnh viêm khớp vẩy nến và bệnh vẩy nến là bệnh mãn tính tồi tệ hơn theo thời gian, nhưng có thể có thời kỳ khi các triệu chứng cải thiện hoặc đi vào thuyên giảm xen kẽ với thời gian khi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.