Phòng chống viêm khớp phản ứng
Yếu tố di truyền xuất hiện một vai trò trong việc có khả năng phát triển bệnh viêm khớp phản ứng. Mặc dù không thể thay đổi cấu trúc gen, có thể giảm tiếp xúc các vi khuẩn có thể dẫn đến viêm khớp phản ứng.