Phương pháp điều trị viêm khớp phản ứng
Mục tiêu của điều trị là để quản lý các triệu chứng và điều trị bất kỳ bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn tiềm ẩn vẫn có thể có mặt.