Xét nghiệm và chẩn đoán viêm khớp phản ứng
Phản ứng viêm khớp có thể không được chẩn đoán trong một thời gian dài bởi vì các dấu hiệu và triệu chứng có thể nhẹ. Trong khi không có thử nghiệm duy nhất sẽ xác định chẩn đoán viêm khớp phản ứng, kết quả của một loạt các xét nghiệm có thể được thực hiện với nhau để loại trừ các điều kiện khác có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng.