Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm khớp phản ứng
Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm khớp phản ứng thường bắt đầu 1-3 tuần sau khi tiếp xúc với một bệnh nhiễm trùng gây ra.