Xét nghiệm và chẩn đoán viêm khớp ngón tay cái
Bác sĩ có thể sử dụng nhiều phương pháp để chẩn đoán viêm khớp ngón tay cái, bao gồm kiểm tra thể chất và một số kỹ thuật hình ảnh X-quang.