Điều trị và khắc phục viêm gân
Các mục tiêu của điều trị viêm gân là để làm giảm cơn đau và giảm viêm. Thông thường, nhà điều trị - trong đó bao gồm nghỉ ngơi, nước đá và thuốc giảm đau toa, có thể là tất cả những gì cần. Phương pháp điều trị khác đối với viêm gân bao gồm: