Xét nghiệm và chẩn đoán rách dây chằng trước khớp gối
Thông thường chẩn đoán có thể được thực hiện trên cơ sở khám lâm sàng, nhưng có thể cần xét nghiệm để loại trừ các nguyên nhân khác và để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.