Xét nghiệm và chẩn đoán hội chứng đau khu vực
Chẩn đoán hội chứng đau khu vực dựa trên một kỳ kiểm tra và lịch sử y tế. Không có thử nghiệm duy nhất có thể chẩn đoán dứt khoát hội chứng đau khu vực, nhưng các thủ tục sau đây có thể cung cấp manh mối quan trọng: