Các xét nghiệm và chẩn đoán
Nếu trải nghiệm đau khớp, bác sĩ sẽ tiến hành khám lâm sàng để hiểu rõ hơn đau đang cảm thấy. Có thể khám xung quanh khớp để xác định chính xác nơi đau. Đôi khi bác sĩ có thể cảm thấy gai xương, mặc dù đôi khi xương spurs tại các điểm mà không thể dễ dàng cảm nhận.