Các triệu chứng gai xương
Hầu hết spurs xương không gây ra dấu hiệu hoặc triệu chứng. Thường thì thậm chí không nhận ra có các spurs xương cho đến khi tia X hay điều kiện khác cho thấy có tăng trưởng xương.