Nguyên nhân gai xương
Các spurs xương thường xảy ra như là kết quả của một bệnh hoặc điều kiện - thường với viêm xương khớp. Khi viêm xương phá vỡ khớp xuống sụn rong khớp. Thường thì điều này có nghĩa là tạo ra các khu vực mới của xương dọc theo các cạnh của xương hiện tại.