Phương pháp điều trị đau lưng
Hầu hết đau lưng trở nên tốt hơn với một vài tuần điều trị tại nhà và chú ý cẩn thận. Một lịch trình thường xuyên của các thuốc giảm đau mua không cần toa, có thể là tất cả những gì cần để cải thiện nỗi đau. Một thời gian ngắn nghỉ ngơi trên giường là tốt, nhưng hơn một vài ngày thực sự làm hại nhiều hơn lợi. Nếu điều trị tại nhà kết quả kém, bác sĩ có thể đề xuất thuốc mạnh hơn hoặc liệu pháp khác.