Những chuẩn bị cho việc khám bệnh
Nếu có đau lưng kéo dài ít nhất một vài ngày và không được cải thiện, hãy gặp bác sỹ. Dưới đây là một số thông tin để giúp chuẩn bị cho buổi khám và những gì mong đợi từ bác sĩ.