Các yếu tố nguy cơ và biến chứng
Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ gặp vấn đề ở đầu gối, bao gồm:
 Các loại viêm khớp và các vấn đề khác.
Các loại viêm khớp và các vấn đề khác.
Nguyên nhân đau đầu gối
Đau đầu gối có thể được gây ra bởi chấn thương, các vấn đề cơ khí, các loại viêm khớp và các vấn đề khác.