Nguyên nhân bệnh Paget xương
Ngay cả sau khi đã đạt chiều cao đầy đủ, xương không ngừng phát triển. Xương là mô sống tham gia vào một quá trình liên tục đổi mới. Trong quá trình liên tục gọi là tu sửa, xương cũ bị loại bỏ và thay thế bởi xương mới. Bệnh Paget xương phá vỡ quá trình này.