Hỗ trợ bệnh nhân mắc hội chứng chân không nghỉ
RLS nói chung là một điều kiện cả đời. Sống với RLS liên quan đến việc phát triển chiến lược đối phó làm việc. Hội chứng Restless chân Foundation khuyến cáo các phương pháp tiếp cận: