Xét nghiệm viêm đa cơ
Xét nghiệm máu thấy nồng độ CK và Aldolase tăng cao, tốc độ lắng hồng cầu có thể bình thường hoặc tăng. Xét nghiệm yếu tố dạng thấp hoặc kháng thể kháng nhân có thể dương tính (1/2 số trường hợp). Trong giai đoạn hoại tử cơ cấp tính, bệnh nhân có thể đái ra Myoglobin.