Chẩn đoán bệnh loãng xương có khó không?
Việc chẩn đoán thường không gặp khó khăn khi đã có hiện tượng loãng xương rõ, lúc này dựa vào: