Triệu chứng thường gặp của bệnh loãng xương?
Các triệu chứng thường thấy như đau xương, đau cột sống, gù vẹo cột sống, giảm chiều cao so với lúc trẻ…