Các thành phần chính liên quan đến thoái hóa khớp
Liên quan đến thoái hóa khớp cần kể đến các yếu tố: sụn khớp, màng hoạt dịch và vùng xương sát sụn.