Triệu chứng và dấu hiệu của bệnh
Một huyết khối trong tĩnh mạch sâu thường tạo nên một khối máu dài, mềm với một đầu dính vào vách trong của tĩnh mạch. Khối máu đông này có thể trở nên lớn hơn nhiều và tách rời vào dòng máu. Khi khối máu tách ra, nó được xem như là một vật làm nghẽn mạch (embolus), và vật làm nghẽn mạch (VLNM) này có thể được mang đi trong dòng máu đến những tĩnh mạch lớn hơn ở chân.