Chẩn đoán viêm phổi mắc phải ở bệnh viện dựa vào những yếu tố gì?
Viêm phổi mắc phải ở bệnh viện là bệnh lý nặng, việc chẩn đoán cần đặt ra sớm và cần được chẩn đoán đúng, có nhu vậy mới đảm bảo kết quả điều trị.