Giúp hiểu rõ hơn về bệnh viêm phổi
Phổi là cơ quan quan trọng của hệ thống hô hấp, nằm hai bên lồng ngực.