Làm sao biết mình đã mắc bệnh Alzheimer?
Gần đây tôi quên tên của nhiều người quen và tôi đang lo ngại đây chính là biểu hiện sớm của bệnh Alzheimer. Vậy làm sao tôi biết chắc mình có mắc bệnh hay không?