Khắc phục khi mắc Huntington
Có bệnh Huntington, một số thách thức đòi hỏi sự chú ý hàng ngày hoặc thường xuyên. Các bước sau đây có thể cảm thấy cải thiện như thế nào: