Cần làm gì khi có người thân mắc Huntington?
Từ quyết định có nên xét nghiệm gene của Huntington để lập kế hoạch, có thể không còn chăm sóc cho chính mình của bệnh Huntington, những thách thức đáng kể về cảm xúc.