Phòng chống bệnh Huntington
Nếu có tiền sử gia đình về bệnh Huntington, có thể muốn xem xét tư vấn di truyền trước khi bắt đầu một gia đình.