Triệu chứng bệnh Huntington
Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh Huntington có thể thay đổi đáng kể từ người sang người.